Destinacija (država i grad) (obavezno)

  Datum dolaska u hotel (obavezno)

  Datum odlaska iz hotela (obavezno)

  Vaše ime i prezime (obavezno)

  Vaša e-pošta (obavezno)

  Vaš telefon

  Broj putnika-odrasli (obavezno)

  Broj putnika-deca, sa datumima rođenja (obavezno)

  Napomena (ovde možete upisati ukoliko imate neki specijalan zahtev, koji se odnosi na položaj ili kategorizaciju hotela, strukturu, opremlljenost ili položaj sobe/a u samom hotelu)